Samlede resultater 2004-2007

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe

Reslultater for alle etaper og sejladser 2004-2007 er nu samlet i et regneark. Siden viser placeringer, point og sejltider.

Hent resultater

Resultat 2004-2007 (pdf)
Resultat 2004-2007 (xls) 

  • Sejltiden er tiden startskuddet gik til skibet passerede mållinien.
  • Den korrigerede sejltiden er tiden fra skibet passerede startlinien til det passerede mållinien, altså "tiden på banen
  • Desuden kan du se tider og placeringer beregnet efter Dixon Kemp handicap. Ved at samle så mange sejladser / resultater er det muligt at få et bedre billede af et evt. handicapsystems værdi og præcision.

Vi opfordrer alle viden og interesse til at kigge på regnearket og kommentere det.

Resultater alle år

2018

21-22. juli
Bogense

23. juli
Middelfart

24. juli
Assens

25. juli
Ærøskøbing

26. juli
Faaborg

27. juli
Svendborg