Store Klasse over 50 brt.

Aron af Svendborg | 2 mast skonnert

Den smukke skonnert Aron er et af feltets bedste sejlere. Kristian Lund var ejer og skipper og har siden 1968  gennempløjet Østersøen og de indre danske farvande med sin skonnert og lastet med tyske gæster om bord. I 2013 blev der lavet en meget smuk og gribende film om Aron og Kristian Lund der har ejet skibet i  50 år. Kristian er desværre afgået ved døden  i 2018, og skibet bliver nu ført af skipper Gorm Bødker. 

Brita Leth af Århus | Skonnert

Er et af de mest velholdt skibe i feltet, bygget i Svendborg på Øksenbjerg værft i 1911. Den har en lang og broget historie. Blandt andet sank den ved Samsø i 1942. Men blev hævet af de i småskibsfarten navnkundige Flyvbjerg brødre. Under krigen smuglede hun mange flygtninge til Sverige. I den fart holder Britta Leth rekorden med 176 flygtning sejlet over på een gang.

Constantia | 2 mast skonnert

Forenagterskonnerten CONSTANTIA er bygget i Marstal 1908.fra 1920-1967 i fragtfart under svensk flag. den er fortsat under svensk flag men sejler nu som skoleskib og har 400 unge mennesker med ud at sejle hvert år. Constnatia er opkaldt efter skibet i Fridjof Nasens vise. Og hun er en rigtig god sejler

Freia af Svendborg | 2 mast skonnert

Den eneste tomastede stålskonnert, bygget i Rønne i 1896, vi har tilbage i Danmark. Skibet har været lidt forsømt i de sidste år, men er nu igen overtaget af Bo Mathisen, som sammen med venner og familie,igen har formået at få skonnerten til at syne flot. Den er nu atter synet og godkendt som charterskib med plads til 32 pass.

Fylla af Svendborg | 3 mast skonnert

Fylla er bygget i Nyborg i 1922 Efter 7 år i Nord- og Østersøfarten kom Fylla til Grønland.  Her sejlede den i kystfart., for til sidst at blive  ombygget til fryseskib. I midten af 1970'erne blev skibet købt af Fyns Amt og som et beskæftigelsesprojekt ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Siden har skibet hver sommer været travlt beskæftiget med at sejle lejrskoletogter for skoler og institutioner. Fylla ejes i dag af Ærø-, Faaborg-Midtfyn- og Svendborg Kommune.

Fulton af Marstal | 3 mast skonnert

Fulton er bygget i Marstal i 1915 til den hårde sejlads på New Foundland. Vinter på Nord Atlanteibn er barskt, men New Foundlands farten var en af de sidste ruter som sejlskibene var presset til i konkurrencen med dampskibene.Fultons nyere historie er nok kendt af de fleste, og skibet sejler stadig i bedste velgående. Der blev i 2012 dannet en ny fond der driver skibet som lejrskole og charterskib.

Havet af Helsingør | Galease

Galeasen Havet er et af de sidst byggede solide danske træskibe.Oprindeligt bygget til fragtfart - men Havet sejler i dag - hele året rundt - med gæster der har lyst til en oplvelse til søs. På Fyn Rundt er Havet altid en oplevelse, typisk med en flok unge artister om bord der bruger skibet som "manege" for spektakulær optræden,

Johanne af Nakskov | 2 mast skonnert

Johanne er en meget velholdt to-mast skonnert bygget til indenrigsfragtfart. Johanne har i mange år været beskæftiget i charterfarten, med såvel dag- som ugeture i danske og svenske farvande. Om vinteren sejles der fisketure i Øresund. 

Lilla Dan af Svendborg | 2 mast topsejlsskonnert

Lilla Dan er bygget som skoleskib til J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved i Svendborg. Om bord fik eleverne den første fornemmelse for sømandslivet. Da udvikling gjorde skibet overflødigt for skolen, valgte rederiet heldigvis at beholde skibet, og skibet anvendes nu til charter- og tursejlads. 

Loa af Ålborg | 3 mast skonnert

LOA er en barkentine-  tremastet skib med råsejl på fokkemasten og gaffelrig på stormast og messan, længde 40 meter sejl arial 536m2, bygget i 1922 på Sofus Webers værft i Svendborg. LOA er registreret som fritidsskib og sejles og vedligeholdes af frivillige, der sørger for at de ca. 500 medlemmer af LOA Sailing Team kommer på sejladser fra april til oktober.

Martha af Vejle | 2 mast skonnert

Skonnerten Martha er bygget i Vejle. hvor den også er hjemmehørende i dag. Martha er Danmarks største forenings ejede skib. en stor kreds af Marthanere holder skibet sejlende.

Westkust | 3 mast skonnert

Tremast skonnerten Westkust er bygget i 1932 i Sjotorp i Sverige som fragtskib. Siden 1986 har hun været ejet af en forening i Orust og anvendt primært til sejlads med unge mennesker

Zar af København | 3 mast topsejlsskonnert

Zar er oprindeligt bygget som motorgalease på det kendt J. Ring Andersens Skibsværft. Hun er dog identisk med ældre søstre og tager sig rigtig smukt ud som topsejlsskonnert.

2018

21-22. juli
Bogense

23. juli
Middelfart

24. juli
Assens

25. juli
Ærøskøbing

26. juli
Faaborg

27. juli
Svendborg