Mellemklassen 20 - 50 brt.

Anna Elise | Galease

Galeasen Anna Elise ejes af en Københavns Bådforening. I mange år har i fællesskab sejlet den smukke snurrevodskutter Ana Elise. Hun er et af de få skibe der har bevaret den gamle Hundested glødehoved motor og har derfor stadig den rigtige tøf-tøf lyd når der sejles for motor.

Aventura | Kvase

Aventura er en såkladt "opkøber kvase" | datidens sejlende "kølevogn". Skibet er bygget til at sejle med levende ål -fra fangststederne og frem til videreforarbejdtning i Danmark eller Norge. Ålene blev transporteret i den indbyggede dam, hvor huller i skroget sørgede for frisk vand hele tiden. I dag sejler Aventura charter og fisketure fra Middelfart.

Dagmar Aaen aus Flensborg

Dagmar Aaen aus Flensborg

Hajkutter, der er jagtrigget  længde: 18 m, sejlareal: 220 m2.  blev i 1931 bygget på N. P. Jensen’Skibs & Bådebyggeri i Esbjerg. Sejlede som fisketrawlertil brug i Nordatlanten og Nordsøen – ofte vedGrønland. I 1977 blev skibet ombygget, og anvendtes til ture med ungdomsgrupper. I 1988 blev det købt af Arved Fuchs, der fik det ombygget til ekspeditionsskibmed ekstra isforstærkning – og siden erdet blevet brugt til ekspeditionsskib på                                                             rejser til bl.a.Antarktis, Grønland, New Foundland.

Ebba Aaen af Aabenra

Ebba Aaen af Aabenra

Hajkutter, der er galease,længde: 18 m, sejlareal: 90 m2.  EBBA AAEN (E 509) blev i 1931 bestilt af fiskeren Christian Mourits Jensen Aaen, Esbjerg, på N. P. Jensen’s Skibs & Bådebyggeri.Sejlede som fiskeskib fra 1931 under flere ejere,indtil 1976, hvor kutteren blev registreret som fritidsskib og blev totalt renoveret.
Siden 2015 er det omdannet til et foreningsskib med hjemmehavn i Aabenraa

Elsa Margrethe Af Kolding | Galease 

Elsa Margrethe er som flere andre i denne klasse en gammel snurrevodskutter, bygget til fiskeri i Nordsøen. Elsa Margrethe er let genkendelig på den høje rig – og viser sig da også ofte forrest i feltet

Emanuel Af Rødby | Jagt

Emmanuel er en fantastisk sejler og har vundet mellemklassen i Fyn Rundt flere gange. Skibet sejlede i en årrække som socialpædagogisk projekt for Frederiksborg Amt, men er nu i privat eje.

Fionia Af Nyborg | 2 mast skonnert

Fionia er bygget i 1904 i Fakse Ladeplads til indenrigsfragtfart. I mange år sejlede hun son "Tina af Helsingør" lystfiskere. Nu er hun blevet rigget op og blev til Lovise Moland. Som mange andre blev krisen for tung for ejerne. Til skibet store held blev hun købt at Ørbæk Bryggeri som nu sørger for at hun stadig sejler og vi andre kan glæde os over en god endnu et smukt skib.

Grønne Erna Af Svendborg | Galease

Grønne Erna er bygget som snurrevodskutter i Esbjerg i 1908. Egentlig hed hun Erna | man da ejerne fra nybygning valgte gansk atypisk at male hende grøn, ja så blev hun til Grønne Erna. Grønne Erna har oplevet et langt liv i fiskeriet at blive beskudt under Anden Verdenskrig og meget andet. Siden 1970-erne har hun været foreningsejet. Hun bliver flittigt brugt og fremtræder idag som da hun blev bygget.

Hjalm Af Holbæk | Galease

Hjalm er bygget til indenrigs fragtfart, da hun var fuldstændigt udtjent i kommerciel fart, blev hun købt af Holbæk Kommune og som et beskæftigelsesprojekt rigget op og sat i fart som lejrskoleskib. Da kommunen senere opgav det, blev hun i sidste øjeblik inden et salg til udlandet erhvervet af en forening i Holbæk. Skibet sejler nu charter og ferieture stadigt hjemhavn i Holbæk og er en pryd for by og havn.

Karoline Svane | Galease

Sejlareal 138 m2. Karoline Svane er bygget i Humlebæk i 1885 til transport af levende fisk i dam. Skibet var oprindeligt bygget som skonnert, men har i de senere år været rigget som galease. Det var et af landets mest langstrakte restaureringsprojekter, idet arbejdet har strukket sig over mere end 35 år. Der er udført omfattende restaureringsarbejder på skroget, og skibet vil fremover fremstå som motorgalease med styrehus.

Mira Af København | Skonnert

Skonnerten Mira er bygget hos Rasmus Møller i Faaborg i 1898. Hun er en af 100-vis af små skonnerter bygget til indenrigs fragtsejlads. Dette formål tjente hun fra 1898 til 1970 i sig selv en præstation. Herefter blev hun rigget op igen og er restaureret fra bunden flere gange siden. Mira er kendt som en hrtig sejler i let lu 

Skibladner Af København | Galease

Galeasen Skibladner II ejes af FDF Søkorps i København. Hun var et af de allerførtse skibe der blev bragt "Under sejl påny" da søspejderne købte hende først i 1960'erne. Skibladner II har netop gennemgået en fuldstændig foryngelseskur og er klar til at vise sig frem smukkere end i mange år. 

2018

21-22. juli
Bogense

23. juli
Middelfart

24. juli
Assens

25. juli
Ærøskøbing

26. juli
Faaborg

27. juli
Svendborg